سرنگونی پهپاد جاسوسی گلوبال هاوک آمریکا توسط سپاه پاسداران
Tag Archives:

مطالعه بیشتر... روسیه روبات Fyodor را با پرواز آزمایشی Soyuz به ایستگاه فضایی فرستاد