سرنگونی پهپاد جاسوسی گلوبال هاوک آمریکا توسط سپاه پاسداران
بهمن ۱۳۹۷